درباره معاونت

وظایف معاونت دانشجویی دانشگاه

الف) وظایف عمومی

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با حوزه دانشجویی جهت ارائه و اخذ دستور تصویب نهایی
 • ارائه گزارشات مربوط به حوزه معاونت به ریاست موسسه
 • نظارت بر واحدهای وابسته و حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های موسسه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب) وظایف تخصصی

 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های خدماتی رفاهی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با کمیسیون موارد خاص
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با شورای انضباطی
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش کارایی سازمانی معاونت
 • بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش اثربخشی سازمانی معاونت
 • توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری
 • توسعه امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری
 • برنامه‌ریزی‌ جهت حفظ و جذب کارکنان مستعد، معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و نظام
 • تقویت توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان معاونت مطابق با نیازهای روز
 • لحاظ کردن ویژگی‌های انگیزشی مناسب برای کارکنان
 • تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و ارزیابی عملکرد کارکنان
 • شناسایی هدفمند و برقراری ارتباط موثر با مراکز مرتبط درون دانشگاهی و برون دانشگاهی
 • برگزاری یا بهره‌برداری از دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با معاونت دانشجویی (بهداشتی، مشاوره‌ای..)
 • توسعه خدمات رفاهی در راستای دستیابی به منابع مالی پایدار
 • ارائه وام‌ها و تسهیلات دانشجویی از محل صندوق رفاه
 • تامین و پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی برای دانشجویان متقاضی
 • ساماندهی خوابگاه‌های غیردولتی
 • ارتقاء شاخص‌های بهداشتی (استانداردسازی) اماکن نگهداری، پخت و عرضه مواد غذایی
 • بهبود شاخص‌های مربوط به سلامت و تازگی مواد غذایی
 • ارتقاء شاخص‌های مربوط به نحوه طبخ غذا
 • نظارت بر اداره تغذیه و مراکز رفاهی
 • بهبود شاخص‌های مربوط به ترکیب مواد غذایی مختلف با هم
 • ارتقا آگاهی دانشجویان در خصوص الگوی صحیح تغذیه با توزیع بروشورها
 • ارتقاء شاخص‌های مربوط به سرو و توزیع غذا و نحوه نگهداری از آن پس از پخت
 • توسعه سیستم اتوماسیون تغذیه
 • برگزاری مناقصات واگذاری پیمانکاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشکده‌ها
 • تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق تقویت صندوق قرض الحسنه دانشجویی‌
 • تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق جذب حمایت‌های مالی سایر مؤسسات
 • ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبت‌ نام دانشجویان جدید الورود
 • پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی
 • مطالعه و پژوهش جهت بهبود و افزایش کیفی و کمی خدمات بهداشتی و روانشناختی
 • سنجش و ارزیابی نیازهای بهداشتی و مشاوره‌ای درمانی دانشجویان
 • پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مرکز بهداشت
 • ساماندهی خدمات بهداشتی عمومی و تخصصی بر اساس نیاز‌سنجی‌ها و روش‌های نوین ارائه خدمات
 • ساماندهی خدمات مشاوره‌ تخصصی در راستای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی
 • مساعدت مالی از دانشجویان نیازمند جهت رفع نیازهای بهداشتی و درمانی
 • به حداقل رساندن رشد شاخص قیمت خدمات بهداشتی و روانشناختی مرکز
 • تلاش برای جذب منابع مالی از افراد خیر جهت مساعدت از دانشجویان نیازمند
 • مد نظر قرار دادن فاکتورهای تخصصی کارآمدی و تعهد در بکارگیری نیروهای جدید مورد نیاز مرکز بهداشت
 • تلاش جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در بین دانشگاهیان از طریق فعالیت‌ها ورزشی
 • تلاش برای افزایش سطح سلامت جسمی و روحی دانشگاهیان
 • بهره‌وری از فناوری‌ها نوین در حوزه ورزش و بازنگری در برنامه‌های مرکز تربیت بدنی
 • توسعه زیرساخت‌های ورزش در دانشگاه
 • اصلاح ساختار و تشکیلات مرکز تربیت بدنی
 • گسترش فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزش‌های همگانی، خوابگاهی، رقابتی و قهرمانی
 • برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی همگانی و درون ‌دانشگاهی
 • توسعه مرکز مشاوره ورزشی دانشگاه
 • توسعه و تقویت تیم‌ها و انجمن‌های ورزشی دانشگاه و ایجاد لیگ‌های ورزشی
 • شناسایی تیم‌ها و انجمن‌های جدید ورزشی و امکان سنجی ایجاد و راه‌اندازی آنها
 • حذف تیم‌های و انجمن‌های ورزشی غیرضروری
 • ارائه آموزش‌‌های ورزشی(عمومی، تخصصی) مورد نیاز برای دانشگاهیان
 • برگزاری مسابقات ورزشی تیم‌ها و انجمن‌های ورزشی
 • برگزاری اردوهای تدارکاتی و اعزام تیم‌های ورزشی دانشگاه به رقابت‌های مختلف
 • تعامل و همکاری با سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی
 • گسترش فعالیت‌های گردشگری درون شهری و برون شهری جهت تقویت سلامت تن و روان دانشگاهیان
 • تلاش برای احداث فضاهای ورزشی زود بازده و کم هزینه
 • ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه فضاهای ورزشی دانشگاه با توجه به استانداردها
 • بهره‌برداری مطلوب از امکانات ورزشی موجود در دانشگاه
 • برنامه‌ریزی و نظارت جهت بهره‌برداری مطلوب از امکانات مرکز بهداشت به هنگام برگزاری مسابقات ورزشی
 • برآورد بودجه سالیانه و پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با تربیت بدنی
 • ارائه بیمه حوادث در کنار خدمات ورزشی
 • تدوین راهکارهای کسب درآمد با توجه به امکانات موجود و محیط حقوقی دانشگاه
 • جذب و به کارگیری کارشناسان و مربیان متعهد، نخبه و برجسته
 • تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی
 • کنترل سوابق و ارزیابی عملکرد سیستم‌های تابعه معاونت
 • برقراری ارتباط شفاف بین سیستم‌های موجود در معاونت به منظور جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، اتلاف وقت و هزینه‌ها اصلاح فرایندهای اداری معاونت
 • بهینه‌سازی ساختار و تشکیلات معاونت دانشجویی
 • تلاش برای ارتقا متوازن سیستم‌های تابعه معاونت
 • اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت آنها
 • انتقال کارکنان از بخش‌های پرتراکم معاونت به سایر بخش‌های معاونت یا دانشگاه
 • هدفگذاری، نیاز سنجی و برنامه‌ریزی جهت شرکت کارکنان درآموزش‌های فرهنگی، قانونی، کارگاهی و مهارتی تدوین شده در آموزش کارکنان
 • برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگی، کارگاهی و مهارتی مورد نیاز مدیران و کارشناسان معاونت
 • ایجاد ارتباط بین ارتقاء کارکنان با آموزش‌های دریافتی و بهره‌مندی از امتیازات آن
 • حمایت از شکل‌گیری فضاهای رقابتی میان کارکنان
 • ایجاد ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان
 • برنامه ریزی جهت جذب مدیران توانمند و ممتاز
 • متناسب‌سازی مشاغل و پست‌های سازمانی با توانمندی‌های شاغلین
 • تلاش جهت افزایش امتیازات و مزایای کارکنان
 • تلاش برای ایجاد فضای فیزیکی کاری مناسب برای کارکنان
 • برنامه‌ریزی برای ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس مهارت‌ها
 • بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده در بخش‌های سلامت و بهداشت جسم و روان، ورزشی ویژه کارکنان
 • مدیریت پرداخت‌ها شامل تشویق‌ها و اضافه‌کاری با رویکرد عادلانه شدن پرداخت‌ها
 • تقویت نظام حمایت مالی از کارمندان از طریق صندوق قرض الحسنه دانشجویی
 • استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اجرای سیستم‌های جدید کاری (دورکاری،…) در معاونت
 • ساماندهی فرهنگ گزارش‌دهی دوره‌ای
 • بازخورد عادلانه نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان
 • تقویت سلامت اداری
 • برقراری ارتباط موثر و همکاری‌های مشترک
 • برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک علمی و تخصصی هدفمند با حوزه‌ها و مراکز و نهادهای سیاستگذار در حوزه‌های دانشجویی، روان‌تنی، بهداشتی و ورزشی
 • اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی برای آسیب‌شناسی در زمینه مسائل و مشکلات دانشجویی، روان‌تنی، ورزشی و بهداشتی دانشگاهیان
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های خاص معاونت دانشجویی
 • بهره‌گیری از روابط موثر جهت توسعه راهکارهای پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های دانشجویی، روان‌تنی، بهداشتی و ورزشی
 • شناسایی و جذب سرمایه‌های وقفی و کمک‌های مردمی در توسعه خوابگاه‌های دانشجویی، سلف‌سرویس‌ها، مراکز ورزشی، مشاوره و بهداشت