نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری کارگاه آموزشی نقش اساتید و کارکنان در سلامت روان دانشجویان


معاونت محترم دانشجویی دانشگاه ومرکز مشاوره کارگاه آموزشی نقش اساتید و کارکنان در سلامت روان دانشجویان  را با حضورجناب آقای دکتر یعقوبی مشاور ارشد دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری و مدیر کل محترم اسبق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم در تاریخ پنج شنبه مورخ 1397/12/9 در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار کرد