نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه


قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مایل به عضویت و شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه می رساند که با توجه به برنامه زمانبندی انتخابات، از روز شنبه 1398/2/7 تا پایان وقت روزدوشنبه مورخ  1398/2/9 فرصت دارند، جهت ثبت نام و نام نویسی به سامانه آموزشی دانشگاه -پرتال دانشجویی پویا - قسمت خدمات رأی گیری الکترونیکی مراجعه نمایند ودر خواست خود راثبت کنند.

لازم به ذکر است برنامه زمانبندی انتخابات شورای صنفی متعاقبا اعلام خواهد شد.