نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مایل به عضویت و شرکت در انتخابات شورای صنفی می رساند که با توجه به برنامه زمانبندی انتخابات، از روز شنبه ۹۷/۲/۸ تا پایان وقت اداری روزدوشنبه ۹۷/۲/۱۰ فرصت دارند، جهت ثبت نام و نام نویسی به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است برنامه زمانبندی انتخابات شورای صنفی متعاقبا اعلام خواهد شد.