نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح غربالگری دیابت به مناسبت هفته دیابت


مرکز مشاوره و درمان دانشگاه با همکاری معاونت محترم دانشجویی برگزار کرد.

به مناسبت هفته دیابت طرح غربالگری دیابت شامل تست قند خون، کنترل فشار خون وانجام معاینات بالینی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه امروز یکشنبه 27 آبان ماه 1397 در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه انجام شد.