مدیریت امور دانشجویی

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر میثم آتش افروز

آخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی (PH.D)

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

شماره تماس دفتر  41522009-034

 

 

 


 

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه شامل

اداره امور رفاه دانشجویان 

اداره امور خوابگاه ها

اداره امور تغذیه می باشد

 از جمله وظایف این بخش تدوین و نظارت بر برنامه های لازم جهت امور رفاهی دانشجویان، پیگیری و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان، تنظیم خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن جریان امور واحدهای تابعه می باشد.