درباره معاونت

 

وظایف معاونت دانشجویی دانشگاه

الف) وظایف عمومی

1.ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها.

2.تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با حوزه دانشجویی جهت ارائه و اخذ دستور تصویب نهایی.

3.ارائه گزارشات مربوط به حوزه معاونت به ریاست موسسه.

4.نظارت بر واحدهای وابسته و حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف.

5.همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های موسسه.

6-انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه.

ب) وظایف تخصصی

§                     بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های خدماتی رفاهی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی

§                     بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان

§                     بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی

§                     بهبود برنامه‌های مرتبط با کمیسیون موارد خاص

§                     بهبود برنامه‌های مرتبط با شورای انضباطی

§                     بهبود برنامه‌های مرتبط با دفتر نمایندگان دانشجویان در شورای دانشگاه

§                     بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش کارایی سازمانی معاونت

§                     بهبود برنامه‌های مرتبط با افزایش اثربخشی سازمانی معاونت

§                     توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری

§                     توسعه امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری

§                     برنامه‌ریزی‌ جهت حفظ و جذب کارکنان مستعد، معتقد و ملتزم به ولایت فقیه و نظام

§                     تقویت توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان معاونت مطابق با نیازهای روز

§                     لحاظ کردن ویژگی‌های انگیزشی مناسب برای کارکنان

§                     تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و ارزیابی عملکرد کارکنان

§                     شناسایی هدفمند و برقراری ارتباط موثر با مراکز مرتبط درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

§                     برگزاری یا بهره‌برداری از دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با معاونت دانشجویی (بهداشتی، مشاوره‌ای..)

§                     توسعه خدمات رفاهی در راستای دستیابی به منابع مالی پایدار

§                     ارائه وام‌ها و تسهیلات دانشجویی از محل صندوق رفاه

§                     تامین و پرداخت حق‌الزحمه کار دانشجویی برای دانشجویان متقاضی

§                     ساماندهی خوابگاه‌های غیردولتی

§                     ارتقاء شاخص‌های بهداشتی (استانداردسازی) اماکن نگهداری، پخت و عرضه مواد غذایی

§                     بهبود شاخص‌های مربوط به سلامت و تازگی مواد غذایی

§                     ارتقاء شاخص‌های مربوط به نحوه طبخ غذا

§                     نظارت بر اداره تغذیه و مراکز رفاهی

§                     بهبود شاخص‌های مربوط به ترکیب مواد غذایی مختلف با هم

§                     ارتقا آگاهی دانشجویان در خصوص الگوی صحیح تغذیه با توزیع بروشورها

§                     ارتقاء شاخص‌های مربوط به سرو و توزیع غذا و نحوه نگهداری از آن پس از پخت

§                     توسعه سیستم اتوماسیون تغذیه

§                     برگزاری مناقصات واگذاری پیمانکاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز دانشکده‌ها

§                     تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق تقویت صندوق قرض الحسنه دانشجویی‌

§                     تقویت نظام حمایت مالی از دانشجویان از طریق جذب حمایت‌های مالی سایر مؤسسات

§                     ساماندهی و تسهیل امور مربوط به ثبت‌ نام دانشجویان جدید الورود

§                     پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی

§                     مطالعه و پژوهش جهت بهبود و افزایش کیفی و کمی خدمات بهداشتی و روانشناختی

§                     سنجش و ارزیابی نیازهای بهداشتی و مشاوره‌ای درمانی دانشجویان

§                     پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با مرکز بهداشت

§                     ساماندهی خدمات بهداشتی عمومی و تخصصی بر اساس نیاز‌سنجی‌ها و روش‌های نوین ارائه خدمات

§                     ساماندهی خدمات مشاوره‌ تخصصی در راستای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی

§                     مساعدت مالی از دانشجویان نیازمند جهت رفع نیازهای بهداشتی و درمانی

§                     به حداقل رساندن رشد شاخص قیمت خدمات بهداشتی و روانشناختی مرکز

§                     تلاش برای جذب منابع مالی از افراد خیر جهت مساعدت از دانشجویان نیازمند

§                     مد نظر قرار دادن فاکتورهای تخصصی کارآمدی و تعهد در بکارگیری نیروهای جدید مورد نیاز مرکز بهداشت              

§                     تلاش جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در بین دانشگاهیان از طریق فعالیت‌ها ورزشی

§                     تلاش برای افزایش سطح سلامت جسمی و روحی دانشگاهیان

§                     بهره‌وری از فناوری‌ها نوین در حوزه ورزش و بازنگری در برنامه‌های مرکز تربیت بدنی

§                     توسعه زیرساخت‌های ورزش در دانشگاه

§                     اصلاح ساختار و تشکیلات مرکز تربیت بدنی

§                     گسترش فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزش‌های همگانی، خوابگاهی، رقابتی و قهرمانی

§                     برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی همگانی و درون ‌دانشگاهی

§                     توسعه مرکز مشاوره ورزشی دانشگاه

§                     توسعه و تقویت تیم‌ها و انجمن‌های ورزشی دانشگاه و ایجاد لیگ‌های ورزشی

§                     شناسایی تیم‌ها و انجمن‌های جدید ورزشی و امکان سنجی ایجاد و راه‌اندازی آنها

§                     حذف تیم‌های و انجمن‌های ورزشی غیرضروری

§                     ارائه آموزش‌‌های ورزشی(عمومی، تخصصی) مورد نیاز برای دانشگاهیان

§                      برگزاری مسابقات ورزشی تیم‌ها و انجمن‌های ورزشی

§                     برگزاری اردوهای تدارکاتی و اعزام تیم‌های ورزشی دانشگاه به رقابت‌های مختلف

§                     تعامل و همکاری با سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی

§                     گسترش فعالیت‌های گردشگری درون شهری و برون شهری جهت تقویت سلامت تن و روان دانشگاهیان

§                     تلاش برای احداث فضاهای ورزشی زود بازده و کم هزینه

§                     ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه فضاهای ورزشی دانشگاه با توجه به استانداردها

§                     بهره‌برداری مطلوب از امکانات ورزشی موجود در دانشگاه

§                     برنامه‌ریزی و نظارت جهت بهره‌برداری مطلوب از امکانات مرکز بهداشت به هنگام برگزاری مسابقات ورزشی

§                     برآورد بودجه سالیانه و پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با تربیت بدنی

§                     ارائه بیمه حوادث در کنار خدمات ورزشی

§                     تدوین راهکارهای کسب درآمد با توجه به امکانات موجود و محیط حقوقی دانشگاه

§                     جذب و به کارگیری کارشناسان و مربیان متعهد، نخبه و برجسته

§                     تشکیل شوراهای صنفی دانشجویی

§                     کنترل سوابق و ارزیابی عملکرد سیستم‌های تابعه معاونت

§                     برقراری ارتباط شفاف بین سیستم‌های موجود در معاونت به منظور جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها، اتلاف وقت و هزینه‌ها اصلاح فرایندهای اداری معاونت

§                     بهینه‌سازی ساختار و تشکیلات معاونت دانشجویی

§                     تلاش برای ارتقا متوازن سیستم‌های تابعه معاونت

§                     اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت آنها

§                     انتقال کارکنان از بخش‌های پرتراکم معاونت به سایر بخش‌های معاونت یا دانشگاه

§                     هدفگذاری، نیاز سنجی و برنامه‌ریزی جهت شرکت کارکنان درآموزش‌های فرهنگی، قانونی، کارگاهی و مهارتی تدوین شده در آموزش کارکنان

§                     برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگی، کارگاهی و مهارتی مورد نیاز مدیران و کارشناسان معاونت

§                     ایجاد ارتباط بین ارتقاء کارکنان با آموزش‌های دریافتی و بهره‌مندی از امتیازات آن

§                     حمایت از شکل‌گیری فضاهای رقابتی میان کارکنان

§                     ایجاد ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارکنان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان

§                     برنامه ریزی جهت جذب مدیران توانمند و ممتاز

§                     متناسب‌سازی مشاغل و پست‌های سازمانی با توانمندی‌های شاغلین

§                     تلاش جهت افزایش امتیازات و مزایای کارکنان

§                     تلاش برای ایجاد فضای فیزیکی کاری مناسب برای کارکنان

§                     برنامه‌ریزی برای ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس مهارت‌ها

§                     بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده در بخش‌های سلامت و بهداشت جسم و روان، ورزشی ویژه کارکنان

§                     مدیریت پرداخت‌ها شامل تشویق‌ها و اضافه‌کاری با رویکرد عادلانه شدن پرداخت‌ها

§                     تقویت نظام حمایت مالی از کارمندان از طریق صندوق قرض الحسنه دانشجویی

§                     استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اجرای سیستم‌های جدید کاری (دورکاری،...) در معاونت

§                     ساماندهی فرهنگ گزارش‌دهی دوره‌ای

§                     بازخورد عادلانه نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان

§                     تقویت سلامت اداری

§                     برقراری ارتباط موثر و همکاری‌های مشترک

§                     برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک علمی و تخصصی هدفمند با حوزه‌ها و مراکز و نهادهای سیاستگذار در حوزه‌های دانشجویی، روان‌تنی، بهداشتی و ورزشی

§                     اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی برای آسیب‌شناسی در زمینه مسائل و مشکلات دانشجویی، روان‌تنی، ورزشی و بهداشتی دانشگاهیان

§                     برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های خاص معاونت دانشجویی

§                     بهره‌گیری از روابط موثر جهت توسعه راهکارهای پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های دانشجویی، روان‌تنی، بهداشتی و ورزشی

§                     شناسایی و جذب سرمایه‌های وقفی و کمک‌های مردمی در توسعه خوابگاه‌های دانشجویی، سلف‌سرویس‌ها، مراکز ورزشی، مشاوره و بهداشت