اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه در ترم بهمن ماه99-98

ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه در ترم بهمن ماه99-98

جهت کسب اطلاع از زمان نامنویسی برای ترم بهمن ماه 99-98 به آدرس لینک ذیل مراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاع از زمان نامنویسی برای ترم بهمن ماه 99-98 به آدرس لینک ذیل مراجعه نمایید.

ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه صنعتی سیرجان در ایام امتحانات پایان ترم 981

ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه صنعتی سیرجان در ایام امتحانات پایان ترم 981

چگونه از انتقال آنفلوانزا جلوگیری کنیم؟

چگونه از انتقال آنفلوانزا جلوگیری کنیم؟

اطلاعیه اداره امور سراهای دانشجویی دانشگاه

اطلاعیه اداره امور سراهای دانشجویی دانشگاه

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی سیرجان در سال تحصیلی 99-98جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سراهای دانشجویی وسلف سرویس به لینک های ذیل مراجعه نمایید

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی سیرجان در سال تحصیلی 99-98جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سراهای دانشجویی وسلف سرویس به لینک های ذیل مراجعه نمایید

ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه صنعتی سیرجان

ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه صنعتی سیرجان

زمان پرداخت هزینه سراهای دانشجویی و دریافت معرفی نامه سراها

زمان پرداخت هزینه سراهای دانشجویی و دریافت معرفی نامه سراها

اطلاعیه فوری قابل توجه متقاضیان سراهای دانشجویی

اطلاعیه فوری قابل توجه متقاضیان سراهای دانشجویی

اطلاعیه شماره7

اطلاعیه شماره7

قابل توجه دانشجویان دختر ورودی 94 متقاضی سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان دختر ورودی 94 متقاضی سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

قابل توجه دانشجویان دختر شبانه متقاضی سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نماید

قابل توجه دانشجویان دختر شبانه متقاضی سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نماید

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام عتبات

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام عتبات

بدلیل تماسهای مکرر تعدادی از دانشجویان مهلت ثبت درخواست سراها تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

بدلیل تماسهای مکرر تعدادی از دانشجویان مهلت ثبت درخواست سراها تمدید شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

اطلاعیه انتخاب اتاق و هم اتاقی ویژه دانشجویانی که درخواستهای آنهاتأیید شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

اطلاعیه انتخاب اتاق و هم اتاقی ویژه دانشجویانی که درخواستهای آنهاتأیید شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

اطلاعیه دوم ثبت نام سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

اطلاعیه دوم ثبت نام سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

تمدید مدت زمان ثبت پیش ثبت نام سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

تمدید مدت زمان ثبت پیش ثبت نام سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ثبت نام سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ثبت نام سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

تلگرام پست الکترونیک پیوند
قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان قابل توجه دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه در ترم بهمن ماه99-98 جهت کسب اطلاع از زمان نامنویسی برای ترم بهمن ماه 99-98 به آدرس لینک ذیل مراجعه نمایید. ساعات رفت و برگشت اتوبوسهای دانشگاه صنعتی سیرجان در ایام امتحانات پایان ترم 981