تلگرام پست الکترونیک پیوند

اخبار پربازدید اخبار پربازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی قائم، صادقی و پنج طبقه در سالهای تحصیلی 96-95 و97-96 قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی قائم، صادقی و پنج طبقه در سالهای تحصیلی 96-95 و97-96 اجرای طرح بخشودگی جرائم دانش آموختگان بدهکار ودارای اقساط معوق به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اطلاعیه مربوط به وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 400-99 اجرای طرح پایش و غربالگری سلامت روان برای کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان