تلگرام پست الکترونیک پیوند
اجرای طرح پایش و غربالگری سلامت روان برای کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان آخرین مهلت برای تحویل وسایل راه اندازی سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان خبر فوری نکات مهمی که دانشجویان گرامی قبل از شروع امتحانات پایان ترم نیاز به یادگیری آن دارند.